Home

The way home

Searching for direction

Fly out and discover

The world around you

Mijn Jeugd Vermoord

Geschreven door Willeke Meijer

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

BOEK paperback

Formaat 145x210

347 pagina's in zwart-wit, 4 pagina's in kleur.

ISBN: 9789081968904

Inhoudsopgave


Voorwoord.............................................................................. 8


Spiegelbeeld........................................................................... 10


Over kleuren en nonnen.......................................................... 14


Verkocht voor 900 gulden....................................................... 21


Het hele dak vloog er af......................................................... 38


Meubelstraat 9....................................................................... 46


De dood van oma Truus......................................................... 49


Een ongewilde filmster........................................................... 54


X + Y + ….?......................................................................... 57


Witje..................................................................................... 59


Van de koude zomerkermis thuis............................................. 61


Grote oma en de zweep van opa Van der Burght..................... 63


Bertus Broer.......................................................................... 67


De Oostenrijkse bergen.......................................................... 71


Getrouwd met Bertus Broer.................................................... 73


De Geboorte van Brenda........................................................ 81


Gescheiden van Bertus........................................................... 85


Mijn kennismaking met Vincent............................................... 88


Het ware gezicht van Vincent................................................. 93


De eerste miskraam............................................................... 97


Verhuisd naar de Pieter Langendijkstraat te Spangen.............. 101


Brenda’s epilepsie................................................................ 105


De geboorte van Wendy....................................................... 110


Vallen en opstaan................................................................. 114


Met Idi Amin in het Witte Dorp............................................. 119


Weg bij Idi Amin.................................................................. 134


De haat ontkiemt.................................................................. 140


En toen kwam de duisternis................................................... 145


De druppel die mijn emmer deed…........................................ 152


De ondergang...................................................................... 162


PIV Overmaze..................................................................... 167


Rechtszaken........................................................................ 171


Bajesleven in PIV Overmaze te Maastricht............................ 182


Baarmoederhalskanker......................................................... 199


De PIV te Breda.................................................................. 208


De PIV te Zwolle................................................................. 217


Ook de leuke dingen............................................................. 228


Als je lijf niet meer wil.......................................................... 237


De PIV Amerswiel te Heerhugowaard.................................. 252


De FOBA............................................................................ 270


De rijksrecherche................................................................. 285


De Carrousel naar het einde detentie..................................... 295


Mijn Kinderen...................................................................... 315


Mijn kleinkinderen................................................................ 330


Moordvrouwen..................................................................... 340


Mijn kunst............................................................................ 345


Epiloog................................................................................ 350